var_pop {SparkR}R Documentation

var_pop

Description

Aggregate function: returns the population variance of the values in a group.

Usage

## S4 method for signature 'Column'
var_pop(x)

var_pop(x)

Arguments

x

Column to compute on.

Note

var_pop since 1.5.0

See Also

var, var_samp

Other agg_funcs: agg, agg, agg, agg,GroupedData-method, agg,SparkDataFrame-method, summarize, summarize, summarize, summarize,GroupedData-method, summarize,SparkDataFrame-method; avg, avg, avg,Column-method; countDistinct, countDistinct, countDistinct,Column-method, n_distinct, n_distinct, n_distinct,Column-method; count, count, count,Column-method, count,GroupedData-method, n, n, n,Column-method; first, first, first, first,SparkDataFrame-method, first,characterOrColumn-method; kurtosis, kurtosis, kurtosis,Column-method; last, last, last,characterOrColumn-method; max, max,Column-method; mean, mean,Column-method; min, min,Column-method; sd, sd, sd,Column-method, stddev, stddev, stddev,Column-method; skewness, skewness, skewness,Column-method; stddev_pop, stddev_pop, stddev_pop,Column-method; stddev_samp, stddev_samp, stddev_samp,Column-method; sumDistinct, sumDistinct, sumDistinct,Column-method; sum, sum,Column-method; var_samp, var_samp, var_samp,Column-method; var, var, var,Column-method, variance, variance, variance,Column-method

Examples

## Not run: var_pop(df$c)

[Package SparkR version 2.1.0 Index]